Αποκλειστικός δικαιούχος του σήματος Disney στα είδη βάπτισης, για την Ελλάδα και την Κύπρο